SELAMAT DATANG DI WEBSITE 60MENIT

Wednesday, June 24, 2015

Iniliah 9 Keutamaan Shodaqoh di Bulan Penuh Berkah

KEBERKAHAN bulan Ramadan diberikan kepada seluruh makhluk. Allah membukan pintu berkah di bulan itu dengan seluas-luasnya. Salah satu keberkaahan akan diberikan kepada orang yang bersedekah. Rasulullahpun memberi contoh kepada umatnya bahwa beliau jauh lebih dermawan di bulan Ramadan disbanding di bulan-bulan lainnya, padahal beliau orang yang paling dermawan.

Diriwayatkan dalam shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata:

"Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan padanya Al-Qur'an. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan padanya Al-Qur'an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ditemui jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan:

"Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya."

Kesempatan ini amat berharga dan melipatgandakan amal kebaikan.

Dinyatakan dalam hadits Zaid bin Khalid dari Nabi, beliau bersabda:

"Barangsiapa memberi makan pada orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya." (HR. Ahmad dan At Tirmidzi).

Bulan Ramadhan adalah saat Allah berderma kepada para hamba-Nya denga rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Terutama pada Lailatul Qadar. Allah taala melimpahkan kasih-Nya kepada para hamba-Nya yang bersifat kasih, maka barangsiapa berderma kepada para hamba Allah niscaya Allah Maha Dermawan kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan.

Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersamaan termasuk sebab masuk surga. Dinyatakan dalam hadits Ali ra, bahwa Nabi saw bersabda:

"Sungguh di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Sahabat bertanya: untuk siapakah ruangan-ruangan itu ya Rasulullah? Jawab beliau: "untuk siapa saja yang berkata baik, memberi makan, selalu berpuasa dan shalat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur." (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi).

Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadhan.

Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda:

"Puasa itu merupakan perisai bagi seseorang dari api neraka sebagaimana perisai dalam peperangan." (H.R. Imam Ahmad)

KEUTAMAAN BERSEDEKAH

Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan  orang-orang yang bersedekah.

Diantara keutamaan bersedekah antara lain:

1. SEDEKAH DAPAT MENGHAPUS DOSA.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." (HR. Tirmidzi)

Allah Ta'ala berfirman:
Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (QS. Al A'raf: 99).

2. ORANG YANG BERSEDEKAH AKAN MENDAPATKAN NAUNGAN DI HARI AKHIR.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu, hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah:

"Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya." (HR. Bukhari no. 1421).

3. SEDEKAH MEMBERI KEBERKAHAN PADA HARTA.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya." (HR. Muslim, no. 2588).

4. ALLAH MELIPATGANDAKAN PAHALA ORANG YANG BERSEDEKAH.

Allah Ta'ala berfirman:

"Orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak." (Qs. Al Hadid: 18).

5. TERDAPAT PINTU SURGA YANG HANYA DAPAT DIMASUKI OLEH ORANG YANG BERSEDEKAH.

"Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: "Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan". Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan shalat, ia akan dipanggil dari pintu shalat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah." (HR. Bukhari no.3666, Muslim no. 1027).

6. SEDEKAH AKAN MENJADI BUKTI KEIMANAN SESEORANG.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sedekah adalah bukti." (HR. Muslim no.223)

An Nawawi menjelaskan: "Yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu shadaqah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari Shidqu Imanihi (kebenaran imannya)".

7. SEDEKAH DAPAT MEMBEBASKAN DARI SIKSA KUBUR.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur." (HR. Thabrani)

8. SEDEKAH DAPAT MENCEGAH PEDAGANG MELAKUKAN MAKSIAT DALAM JUAL-BELI

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual-beli. Maka hiasilah jual-beli kalian dengan sedekah." (HR. Tirmidzi no. 1208, ia berkata: "Hasan shahih").

9. ORANG YANG BERSEDEKAH MERASAKAN DADA YANG LAPANG DAN HATI YANG BAHAGIA.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit:

"Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa." (HR. Bukhari no. 1443)

Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri bukan? Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita ? Allahu A'lam bi Ashawab.

Oleh: Ikhsan Abadi (Humas Hizbut Tahrir Jawa Timur) di hizbut-Tahrir.or.id
Post a Comment